Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup1Giới thiệu chungLịch sử phát triểnĐơn vị trực thuộcPhòng banPhòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Hành chính Tổng hợp

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

1. Quá trình thành lập của đơn vị

1.1.  Thời gian thành lập: Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập năm 1980.

1.2. Các thời kỳ phát triển của đơn vị:

- Giai đoạn: 1981 - 2000: Phòng HCTH, Trường CĐSP Tây Bắc

- Giai đoạn 2001 - 2015: Phòng HCTH, Trường ĐH Tây Bắc

- Ngày 23/03/2001, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 20/06/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Phòng Hành chính Tổng hợp.

1.3. Số lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, viên chức hiện tại

Hiện nay Phòng có tổng số 13 cán bộ, công nhân viên chức

Trong đó:   - Tiến sĩ: 02

                  - Thạc sĩ: 03

                  - Cử nhân: 03

                  - Trình độ khác: 05

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị chức năng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác sau: Công tác hành chính, công tác lễ tân, công tác kế hoạch, tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hành chính

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, Fax...từ các nơi gửi về Trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị có chức năng liên quan để xử lý, theo dõi việc thực hiện các thông tin trên, đảm bảo kịp thời nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính;

- Phân loại công văn, tài liệu, tờ trình, quyết định, báo cáo...của các đơn vị và cá nhân trong Trường gửi đến xin ý kiến hoặc chữ ký Hiệu trưởng, kiểm tra tính hợp pháp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản nói trên;

- Chuyển công văn, tài liệu, điện báo, fax...từ trong Trường ra ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường;

- Đặt mua, tiếp nhận, phân phối báo chí cho các đơn vị và cá nhân theo quy định;

- Quản lý và tổ chức công tác văn thư lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác văn thư, lưu trữ;

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức viên chức được cử đi công tác ngoài Trường đúng thủ tục hành chính, ký xác nhận giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác về Trường và cho khách đến công tác tại Trường;

- Đánh máy, in ấn, sao lục các loại công văn, tài liệu, văn kiện....phục vụ cho các hoạt động chung của Trường;

- Hoạch định thời gian làm việc theo mùa và theo dõi toàn trường thực hiện thời gian lao động quy định;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trạm Y tế đảm bảo vệ sinh môi trường trong lớp học và các khu vực công cộng.

Nhiệm vụ phục vụ lễ tân

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, chủ trì thực hiện kế hoạch lễ tân, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc tại các cuộc họp lớn cấp Trường như khai giảng, tổng kết năm học, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, các cuộc họp định kỳ của Hiệu trưởng;

- Đón, tiếp khách trong và ngoài nước đến công tác tại Trường, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để làm việc, bố trí nơi ăn, nghỉ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

- Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của Nhà trường đối với địa phương Trường đóng như: bầu cử, tham gia mít tinh, cổ động, lao độngnghĩa vụ....

- Đặt in, mua sắm các ấn phẩm phục vụ các dịp lễ, tết theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Quản lý, điều hành các phòng họp, phòng khách, các phương tiện giao thông vận tải của Nhà trường phục vụ việc họp hành, đón khách, các chuyến công tác hoặc nhu cầu đi lại đột xuất của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng quy chế của Nhà trường và triệt để tiết kiệm;

- Quản lý việc sử dụng điện thoại theo đúng quy định của Nhà trường, đảm bảo cho thông tin liên lạc trong và ngoài trường được thông suốt, đảm bảo triệt để tiết kiệm;

- Chủ trì thực hiện công việc hiếu hỷ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Trường theo quy định chung của Nhà trường. Chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng xã giao với các cá nhân, đơn vị ngoài Trường, trong Trường;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quan hệ với các đơn vị hữu quan ở Trung ương và địa phương.

Công tác kế hoạch, tổng hợp

- Tổng hợp tư liệu, đề án, kế hoạch công tác,...của các đơn vị trong toàn trường và các chỉ tiêu, định mức Bộ GD&ĐT giao hằng năm cũng như những chủ trương có tính chiến lược phát triển của Nhà trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch năm, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên;

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn trường, chuẩn bị cho Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp;

- Tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch đầu năm học, các hội nghị sơ kết, tổng kết của Trường, dự thảo các loại báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, từng kỳ và báo cáo đột xuất, cung cấp các số liệu thống kê, tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch, căn cứ vào kết quả tổng kết hằng năm của các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng ở các cấp đối với Nhà trường, với cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Trường;

- Bố trí, sắp xếp và thông báo lịch công tác tuần khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện lịch công tác.

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác: Công tác hành chính, công tác lễ tân, công tác kế hoạch, tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

3. Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Yến

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

 Năm sinh: 09/01/1960

 Quê quán: Nga Sơn - Thanh Hóa

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

P. Trưởng phòng: Vũ Tiến Thuận

Họ và tên: Vũ Tiến Thuận

Năm sinh: 07/09/1986

 Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 Học hàm, học vị: Thạc sĩ

P. Trưởng phòng: Lê Thị Vân Anh

IMG 8706

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh

Năm sinh: 29/05/1981

Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ