Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup2Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Hiệu trưởng : NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm

- Lĩnh vực công tác: Phụ trách chung, những vấn đề chiến lược và kế hoạch phát triển của Nhà trường, phụ trách công tác Đào tạo, công tác Học sinh, sinh viên, Tư tưởng chính trị, Tuyên truyền, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Xây dựng cơ bản trong Dự án xây dựng và hoàn thiện Trường ĐHTB, Thi đua, Thanh tra.

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

Chủ tài khoản số 1.

Phụ trách các phòng Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Đào tạo ĐH, Đào tạo Sau ĐH, Công tác Chính trị và Quản lý người học, Trung tâm Thông tin Thư viện.