Bạn đang ở: HomeHợp tác quốc tếVăn bản HTQTKế hoạch Tiếp tục hoạt động xây dựng mô hình nông lâm kết hợp năm 2018, trong khuôn khổ hợp tác với Trường Đại học Southern Cross