06182024Thứ 3
Last updateThứ 2, 26 10 2020 11am

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV thành công tốt đẹp

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều nay, ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thành công tốt đẹp.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn công tác Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

bemacdhdbslXV

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”. Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XV

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, Đại hội đã thảo luận các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; phát huy tối đa các nguồn lực; khắc phục hạn chế, khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo bứt phá trong phát triển. Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc THPT và giáo dục nghề nghiệp. Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế và các lĩnh vực xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm; GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4-5%/năm); đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo; hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu Bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là kết quả của quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; là kết tinh tâm huyết, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. (Bài phát biểu bế mạc Đại hội của Đồng chí Nguyễn Hữu Đông được đăng trên Báo điện tử Sơn La).

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV (Báo Sơn La Điện tử)